З доброго коня не шкода і впасти

(народна)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

На чіїм возі везешся, того новту (пісню) тягни

(гуцульська)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)