Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Кобила за вовком гналась та вовкові в зуби попалась

(народна)

Не за те кобилу б'ють, що ряба, а за те, що везти не хоче

(народна)

Козак сам не їсть, а коня накормить

(козацька)