Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Старий кінь не заблукає

(японська)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)

Добре тому в дорозі, хто сидить на возі

(народна)