Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Коневі овес не тяжкий

(народна)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)

Парубок - на коні, дівка - в колисці

(литовська)