Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)

І малий комар великого коня до крові кусає

(народна)

Рже, як кінь

(народна)