Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

Любиш поганяти, люби й коня годувати

(народна)

Добрий козак баче, де отаман скаче

(козацька)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)