Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

Без коня немає й козака

(козацька)

Дарованому коню в зуби не заглядають

(народна)

Любиш поганяти, люби й коня годувати

(народна)