З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Кобила за вовком гналась та вовкові в зуби попалась

(народна)

Байками коня не нагодуєш

(народна)