Поміг, як заяць кобилі

(гуцульська)

Кобила за вовком гналась та вовкові в зуби попалась

(народна)

Без коня немає й козака

(козацька)

На те коня кують, щоб не спотикався

(народна)