Кобила за вовком гналась та вовкові в зуби попалась

(народна)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)

Хромому коню - костиль не подможе

(народна)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)