Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Гладь коня вівсом, а не батогом

(народна)

Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)