Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

На батозі далеко не поїдеш

(народна)

Старий кінь борозни не зіпсує

(народна)

На чужому коні далеко не поїдеш

(народна)