Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)

Парубок - на коні, дівка - в колисці

(литовська)

Знайся кінь з конем, а віл з волом

(народна)