В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

Батько іде хай орати: його коні знають, а я піду до корчми - мене там чекають

(білоруська)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)

Був кінь, та з'їздився

(народна)