В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Закрий стайню, як коня нема

(народна)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)