Добрий кінь в бігу, що сокіл на льоту

(козацька)

Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Свою долю й конем не об'їдеш

(народна)

Козак сам не їсть, а коня накормить

(козацька)