Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)

Не можна одночасно на двох конях сидіти

(народна)

Худого коня не виправить і вуздечка с насічкою

(народна)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)