Козак дружбу знає: в біді коня не покидає

(козацька)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)

Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)

Баба з воза - кобилі легше

(народна)