Козак сам не їсть, а коня накормить

(козацька)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)

На безкінні й віслюки - рисаки

(італійська)