Не вини коня, вини дорогу

(народна)

Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)

Не за те кобилу б'ють, що ряба, а за те, що везти не хоче

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)