Не бреши жінці на базарі, а коню в дорозі

(народна)

Не доженеш і конем, що запізниш одним днем

(народна)

Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

На батозі далеко не поїдеш

(народна)