Не купуй коня в дощ, не бери жінку в свято

(естонська)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)

Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)