Старий кінь не заблукає

(японська)

Коні в лугах, що перлини в шовках

(народна)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)

Не доженеш і конем, що запізниш одним днем

(народна)