Без коня немає й козака

(козацька)

Кінь на чотирьох, та й то спотикається

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Без коня немає й козака

(козацька)