Без коня немає й козака

(козацька)

Кобила за вовком гналась та вовкові в зуби попалась

(народна)

Вершнику байдуже до пішого

(іранська)

Рже, як кінь

(народна)