Без коня немає й козака

(козацька)

Добре тому в дорозі, хто сидить на возі

(народна)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)

На безкінні й віслюки - рисаки

(італійська)