Хромому коню - костиль не подможе

(народна)

Не роби з комара коня

(народна)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)