Хромому коню - костиль не подможе

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Любиш поганяти, люби й коня годувати

(народна)

На чіїм возі везешся, того новту (пісню) тягни

(гуцульська)