Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)

Бережись козла спереду, коня ззаду, а лихого чоловіка з усіх боків!

(народна)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)