Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Баба з воза - кобилі легше

(народна)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)

Сінним конем й солом'яним волом не далеко заїдеш

(народна)