Рішення Ради Референтури

1. Прийняти у Референтуру ст.пл. Романа Орищенко, ОЗО, ст.пл. Ксенію Міржву, ст. пл. Лесю Анусіну, Ті.

 2. Обрати заступником референта ст. пл. Лесю Анусіну, Ті, писарем референтури ст.пл. Ксеню Міржву.

 

1. Обрати новий провід Референтури у складі:

Голову Референтури – ст. пл. Романа Орищенка, ОЗО

Заступника – ст. пл. Марину Коробову, Ті

Писаря – ст. пл. Софію Тибінку, СП

Скарбника – ст. пл. Марину Коробову, Ті

2. Обрати новий склад Кваліфікаційної категорійної комісії:

– ст. пл. Марію Виноградову

– ст. пл. прих. Станіславу Кириченко

– ст. пл. Миколу Даниліва, ОЗО

3. Відповідно до звернення голови КТК ст. пл. Миколи Бігуса, ОЗО кооптувати до складу КТК у 2011 р. Б. ст. пл. Лесю Анусіну, Ті, як представника від кінної спеціалізації в зв’язку із тим, що вона має достатній досвід та інструкторську категорію із верхової їзди.

4. Запланувати проведення 2 кінних вишколів: весною та восени, крайового кінного табору Герць та Кавалерія влітку і крайового конкурсу малюнку для новацтва (Додаток 1).

 

1. Надати абсолюторій уступаючому проводу (Звіт референта Додаток 1).

2. Обрати новий провід у складі:

Голову Референтури – ст. пл. Романа Орищенка, ОЗО

Заступника – ст. пл. Лесю Анусіну, Ті

Писаря – ст. пл. Любаву Радійчук

Скарбника – ст. пл. Романа Орищенка, ОЗО

Покласти виконання обов’язків скарбника Референтури на Романа Орищенка, до обрання нового діловода.

3. Запланувати проведення 2 кінних вишколів: весною та восени та крайового кінного табору влітку. Коменданта та відповідальних у проведенні вишколів доручається проводу референтури (Додаток 2).

4. Обрати до складу Кваліфікаційної Категорійної Комісії: ст. пл. Любаву Радійчук, ст. пл. прих. Марію Виноградову та ст. пл. прих. Наталю Бігун. Рекомендувати на обрання Голови Кваліфікаційної Категорійної Комісії – ст. пл. Любаву Радійчук, Ті.

5. Доручити ст. пл. Роману Орищенку, ОЗО подати резолюцію до МРСК щодо надання статусу крайового кінному табору «Герць».

Попередній текст резолюції поширити серед членів Референтури до 01.02.10

6. Потвердити Положення про Референтуру (Додаток 3) та Кваліфікаційну Категорійну Комісію (Додаток 4), Інструкцію (Додаток 5) та 2 протоколи проводу референтури від 10.10.2009 р.Б. (Додаток 6)  та 20.01.2010 р.Б (Додаток 7).

 

1. Прийняти звіт проводу кінної Референтури

2. Затвердити провід кінної Референтури у складі:

Голову Референтури – ст. пл. Романа Орищенка, ОЗО

Заступника – ст. пл. Софію Тибінку, СП

Писаря – пл. розв. Юлію Воротняк

Скарбника – ст. пл. Марину Коробову, Ті

3. Затвердити підготовлений план роботи кінної Референтури на 2012 рік.

4. Проводу Референтури організувати обговорення ідей, заходів до 100-річчя Пласту та провести нараду з питань «Участі Референтури кінного пластування у 100-річчі Пласту».

5. Перейменувати  «Референтуру крайового апробаційного кінно-спортивного вишкільного табору УПЮ, «Герць», розвитку кінної спеціалізації» на «Референтура кінної спеціалізації» , та виправити де зазначається в положенні Референтури «КАКСВТ «Герць», на «заходи кінної спеціалізації» внісши відповідні правки у Положення про Референтуру.

6.1 Роздрукувати буклети про кінну спеціалізацію до 100-річчя Пласту.

6.2 Головний редактор журналу «Вершник» ст.пл. прих. Наталія Балабан, повинна налагодити щоквартальне видання журналу «Вершник».

6.3 Активно залучати протягом 2012 року до Референтури зацікавлених пластунів та інструкторів

 

 

Головуючим зборів зі створення референтури крайового апробаційного кінно-спортивного табору УПЮ  Герць обрано ст. пл. Романа Орищенка, ОЗО,  писарем – ст. пл. Лесю Анусіну, Ті.

2. Створити референтуру крайового кінно-спортивного апробаційного (поки) табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації.

3. Обрати головою референтури крайового кінно-спортивного апробаційного (поки) табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації ст. пл. Романа Орищенка, ОЗО.

4. Доручити ст. пл. Роману Орищенку, ОЗО розглянути положення, які є зі створення референтур таборів та підготувати до затвердження референтурою і КБ УПЮ положення про референтуру кінного табору.

Письмово зголошуватися усім бажаючим до роботи у референтурі. Діяльність і склад референтури відобразити у положенні про референтуру крайового кінно-спортивного апробаційного (поки) табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації.

Коневі овес не тяжкий

(народна)

Той на коні злість зганяє, кого жінка вдома за дурня має

(шведська)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)