1. Прийняти у Референтуру ст.пл. Романа Орищенко, ОЗО, ст.пл. Ксенію Міржву, ст. пл. Лесю Анусіну, Ті.

 2. Обрати заступником референта ст. пл. Лесю Анусіну, Ті, писарем референтури ст.пл. Ксеню Міржву.

 

Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

Три цінні набутки: вродлива жінка, добрий кінь і прудкий гончак

(ірландська)

Навіть довгий батіг не дістане до живота коневі

(японська)