1. Надати абсолюторій уступаючому проводу (Звіт референта Додаток 1).

2. Обрати новий провід у складі:

Голову Референтури – ст. пл. Романа Орищенка, ОЗО

Заступника – ст. пл. Лесю Анусіну, Ті

Писаря – ст. пл. Любаву Радійчук

Скарбника – ст. пл. Романа Орищенка, ОЗО

Покласти виконання обов’язків скарбника Референтури на Романа Орищенка, до обрання нового діловода.

3. Запланувати проведення 2 кінних вишколів: весною та восени та крайового кінного табору влітку. Коменданта та відповідальних у проведенні вишколів доручається проводу референтури (Додаток 2).

4. Обрати до складу Кваліфікаційної Категорійної Комісії: ст. пл. Любаву Радійчук, ст. пл. прих. Марію Виноградову та ст. пл. прих. Наталю Бігун. Рекомендувати на обрання Голови Кваліфікаційної Категорійної Комісії – ст. пл. Любаву Радійчук, Ті.

5. Доручити ст. пл. Роману Орищенку, ОЗО подати резолюцію до МРСК щодо надання статусу крайового кінному табору «Герць».

Попередній текст резолюції поширити серед членів Референтури до 01.02.10

6. Потвердити Положення про Референтуру (Додаток 3) та Кваліфікаційну Категорійну Комісію (Додаток 4), Інструкцію (Додаток 5) та 2 протоколи проводу референтури від 10.10.2009 р.Б. (Додаток 6)  та 20.01.2010 р.Б (Додаток 7).

 

Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Коневі овес не тяжкий

(народна)

Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)