Байками коня не нагодуєш

(народна)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)