Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Не той кінь, що в болото увезе, а той, що витягне

(народна)

Не годен ухопитися за гриву, хапайся хоч за хвоста

(хорватська)