Кінь пізнається в їзді, а товариш - в біді

(козацька)

Пересісти з коня на корову

(японська)

Без коня немає й козака

(козацька)