З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

Без коня немає й козака

(козацька)

Був кінь, та з'їздився

(народна)