Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

Навіть довгий батіг не дістане до живота коневі

(японська)

Пересісти з коня на корову

(японська)