Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Бережись козла спереду, коня ззаду, а лихого чоловіка з усіх боків!

(народна)