Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)

Одружився - кажи всім, купив коня - не хвалися

(естонська)