З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

Дарованому коню в зуби не заглядають

(народна)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)