Хромому коню - костиль не подможе

(народна)

Без коня немає й козака

(козацька)

Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)