В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

На чіїм возі везешся, того новту (пісню) тягни

(гуцульська)

Не за те кобилу б'ють, що ряба, а за те, що везти не хоче

(народна)