Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Худого коня не виправить і вуздечка с насічкою

(народна)

Байками коня не нагодуєш

(народна)