Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Старий кінь не заблукає

(японська)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)