З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)

Батько іде хай орати: його коні знають, а я піду до корчми - мене там чекають

(білоруська)