Баба з воза - кобилі легше

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

З багатого двору купуй коня, з бідного - бери дружину

(естонська)