Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)

Їдь, кобило, хоч три дні не їла!

(народна)