Без роботи й кінь дохне

(народна)

Пересісти з коня на корову

(японська)

Коневі овес не тяжкий

(народна)