Без коня немає й козака

(козацька)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

З доброго коня не шкода і впасти

(народна)