Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Добрий козак баче, де отаман скаче

(козацька)