Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Коневі дивися на зуби, а дівчині - на руки

(норвезька)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)