Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)