Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Гладь коня вівсом, а не батогом

(народна)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)