Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Можна привести коня до водопою, але неможливо примусити його пити

(англійська)

Козаку кінь за себе дорожче

(козацька)