Без роботи й кінь дохне

(народна)

Козак з конем і в ночі і днем

(козацька)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)