Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)

Хай кінь думає, в нього голова велика

(народна)