Без коня немає й козака

(козацька)

Не роби з комара коня

(народна)

Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)