Кінь пізнається в їзді, а товариш - в біді

(козацька)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)

Хай кінь думає, в нього голова велика

(народна)