Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Не роби з комара коня

(народна)

Вузда наборна, та кобила дурна

(народна)