Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Коневі дивися на зуби, а дівчині - на руки

(норвезька)

Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)