Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Поміг, як заяць кобилі

(гуцульська)

Кобила за вовком гналась та вовкові в зуби попалась

(народна)