В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)

Гори плекають сміливців, а степ - коней

(грецька)