Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

Байками коня не нагодуєш

(народна)

Свою долю й конем не об'їдеш

(народна)