І золоті удила коневі не милі

(народна)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)