Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)

Не можна одночасно на двох конях сидіти

(народна)