Без коня немає й козака

(козацька)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)

На те коня кують, щоб не спотикався

(народна)