Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Не роби з комара коня

(народна)

Гори плекають сміливців, а степ - коней

(грецька)