Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)