Кобила за вовком гналась та вовкові в зуби попалась

(народна)

Добрий козак баче, де отаман скаче

(козацька)

Поміг, як заяць кобилі

(гуцульська)