Був кінь, та з'їздився

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Коні в лугах, що перлини в шовках

(народна)