Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Знає кобила, що віз поломила

(народна)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)