Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

Старий кінь не заблукає

(японська)

Свою долю й конем не об'їдеш

(народна)