Старий кінь не заблукає

(японська)

В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

Вся рідня не вартує коня

(козацька)