Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Не годен ухопитися за гриву, хапайся хоч за хвоста

(хорватська)

Вся рідня не вартує коня

(козацька)